Wie we zijn


 
 

Demovides is een netwerkorganisatie die garandeert dat het beste team ingezet wordt op de opdracht. Demovides maakt hierbij gebruik van toonaangevende samenwerkingspartners uit zowel de game-industrie, (wetenschappelijke) onderwijsinstellingen en zakelijke dienstverlening.
 
Demovides is in 2010 opgericht door Herman Koster, en is sindsdien actief met ontwerpen, produceren en begeleiden van games/ adviestrajecten die wezenlijke (organisatie-, cultuur- en mens)veranderingen tot stand brengen.
Daarnaast richt Demovides zich op leiderschapsontwikkeling en 'een op een coaching' van hoger management. De partners van Demovides zijn Herman Koster en Tjerk-Jan Adema.

Herman Koster

Drs. Herman Koster is sinds 2012 full time verbonden aan Demovides.
Van huis uit is Koster orthopedagoog, gespecialiseerd in 'moeilijk opvoedbaarheid'. Hij studeerde cum laude af aan de Rijksuniversiteit Groningen met een onderzoek naar de effecten van amusementshallen op de jeugd. We spreken dan over verslavingsproblematiek, waarbij Koster zijn focus legt op drugs en gokken.

Tijdens zijn studie heeft Koster zich ontwikkeld als professioneel trombonist, componist en bandleider met concerten op vele podia in binnen- en buitenland. Ook nu nog is hij actief op muziekgebied, waarbij compositie centraal staat, en de trombone is verruild voor de piano.Na zijn studie is hij enige jaren fulltime actief geweest als muzikant, componist en bandleider. Om echt te kunnen doen waar artistiek (non commercieel) zijn hart ligt, heeft hij besloten in de IT te gaan. Na enige jaren werkzaam te zijn geweest aan de 'harde technische kant', werd hij al snel projectleider voor grote projecten voor de NAM, Shell en Sociale Diensten. Door het geld dat hij hiermee verdiende, was hij in staat opdrachten aan te nemen op muziekgebied die financieel weinig opleverden, maar des te meer op artistiek gebied. Zo heeft hij enkele gastdocentschappen kunnen invullen bij buitenlandse concervatoria in ontwikkelingslanden.
Naast zijn werkzaamheden in de IT heeft Koster een post doctoraal bedrijfskunde afgerond.

De afgelopen twintig jaar heeft Herman Koster leidinggevende rollen vervuld binnen de branche van IT en Consultancy. Als database specialist, projectleider, hoofd automatisering en directeur van een IT bedrijf. De laatste vijftien jaar als vice president bij Capgemini. Leidinggevend aan 'profit en loss' verantwoordelijke eenheden, waarvan  vier jaar als directeur van een dochteronderneming van Capgemini: het toonaangevende instituut Capgemini Academy.
Bij Capgemini heeft hij onder andere een vijftal keer organisatieonderdelen mogen fuseren, om daar vervolgens een of twee jaar leiding aan te geven.
In 2010 en 2011 ontwikkelde hij een vernieuwend concept op het gebied van de arbeidsrelatie, piramidemanagement en talent development.


Zowel binnen als buiten Capgemini is hij actief op het gebied van leiderschapsontwikkeling voor directie en hoger management, in de vorm van individuele en persoonlijke begeleiding. Zijn meer dan twintig jaar ervaring als (lijn)manager en directeur van organisaties met winstdoelstellingen maken van hem een volwaardig dialoogpartner op hoog niveau.
Zijn stijl van leidinggeven wordt onconventioneel genoemd.

Vanuit zijn achtergrond als sociaal wetenschapper, bedrijfskundige en componist/musicus/bandleider heeft hij een onorthodoxe visie op leiderschap en management. Een weerslag hiervan is te vinden in zijn (business)roman 'Oscar en Linda', de ongeschreven regels van een project. (Koninklijke van Gorcum, 2006  ISBN: 90 23242696). 
Koster heeft een historische en nog steeds voortdurende fascinatie voor ‘de lerende en zich ontwikkelende mens’. Waarbij de Homo Ludens, de ‘spelende mens’, zijn focus heeft.
Hij maakt deel uit van de Kerngroep Serious Gaming van Stichting Toekomst der Techniek.


Tjerk-Jan Adema

Drs. Tjerk-Jan Adema is als Managing Consultant part time werkzaam bij Capgemini Consulting. Hij houdt zich als adviseur en projectmanager bezig met organisatieveranderingen (integraties, splitsingen) en projecten op het gebied van vernieuwende arbeidsrelaties en HR. Tevens is hij Partner bij Demovides B.V., een bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen en toepassen van (social) serious games ten behoeve van organisatieontwerp en organisatieverandering. Daarnaast is Adema als Docent HRM verbonden aan de AOG School of Management
 
De uit Friesland afkomstige Adema heeft de studies Peroneel en Organisatie (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) als Bedrijfswetenschappen (Radboud Universiteit Nijmegen) afgerond. Adema is zijn loopbaan begonnen als HR adviseur bij Ingenieursbureau Oranjewoud en de Gemeente Heerenveen. Hier is hij gestopt om te reizen richting Rusland (TransSiberië-express) en delen van Azië (o.a. China, Nepal, Thailand).Vervolgens is Adema in dienst getreden van Capgemini Consulting als HR Management consultant. Hier speelde hij al snel een leidende rol in de ontwikkeling van het gedachtegoed rond de inrichting van HR en het aantonen van de toegevoegde waarde hiervan. Naast meerdere publicaties in o.a. Gids voor Personeelsmanagement en HR strategie, schreef hij samen met collega Marijke Dekker het boek: "Wezenlijk werken aan HR processen. Kies uw strategische positie" ( WEKA Uitgeverij, 2008, ISBN 9879058833266). Sinds 2008 heeft Adema zitting in de redactieadviesraad van HR strategie.
 
Als management consultant en projectmanager is Adema werkzaam bij financiële dienstverleners, utilitybedrijven, (semi-)overheidsinstellingen, onderwijsinstellingen en binnen Capgemini zelf. Hij wordt vaak gevraagd bij het inrichten en opzetten van HR functies en het begeleiden van grote integraties en splitsingen van organisatieonderdelen. Kernelement hierbinnen is het vormgeven, ontwikkelen en sturen van veranderingen die grote impact hebben op de verhoudingen tussen werkgever en werknemers. Het bewerkstelligen van beweging in die relatie is voor Adema altijd het uitgangspunt. 
 
Zowel voor Capgemini als de AOG School of management ontwikkelt en verzorgt Adema met groot enthousiasme trainingen en opleidingen op het gebied van HRM! Het ‘optreden’ voor groepen mensen zit Adema in het bloed en dit uit zich ook in zijn vrije tijd waarin hij actief is in Musicals en op toneel.  
 
Adema staat bekend om zijn vermogen om op een vlotte manier een idee of visie om te zetten in concrete acties die beweging creëren. Hiervoor heeft hij de afgelopen jaren de enorme kracht van serious gaming ontdekt. Een invalshoek die effect sorteert waar traditionele oplossingen blijven steken. Met Demovides wil hij zich toeleggen op het echt creëren van verandering en beweging met behulp van Serious Gaming